Algemene Ledenvergadering

 

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering in het clubhuis om 20:00 uur op:

 

MAANDAG 27 JANUARI 2014

 

Agendapunten:

 1. Opening
 1. Notulen ledenvergadering 28 januari 2013
 1. Jaarverslag 2013
 1. Financieel verslag 2013 en bevindingen kascommissie
 1. Decharge bestuur
 1. Benoeming bestuur:
  Willem van Alphen (Technische Commissie-TC) en Monique van den Anker (Bar Commissie - BC) zijn volgens het rooster aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar voor een functie binnen het bestuur. Eventuele kandidaten voor een functie binnen het bestuur kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij de secretaris (Kristian Michels, telefoonnummer 073-5994658 of e-mail secretaris@tvdewinkels.nl).
   
 2. Benoeming commissies
   
 3. Plannen 2014
 1. Begroting 2014
 1. Vaststellen contributie 2015 en vaststellen barprijzen 2014
 1. Benoeming kascontrolecommissie 2014
 1. Wat verder ter tafel komt:
  • Invulling vrijdagavond
  • Contractverlenging TSTK
  • Ledenwerving
 1. Rondvraag
   
 2. Sluiting

 

 

Afmelden voor deze vergadering kan bij de secretaris per e-mail (secretaris@tvdewinkels.nl) of telefonisch op 073-5994658

 

 
 

Copyright  ©   |   Disclaimer & Privacybeleid   |  Ontwerp en realisatie WebdesignProPlus

full screen background image