Belangrijkste besluiten ALV

13-02-2019

 

Op 28 januari jl. hebben we onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering georganiseerd. Onderstaand zijn de belangrijkste besluiten opgenomen.

 

  • Suzanne Broeders is benoemd tot voorzitter van onze vereniging en Simone van Tuijl tot voorzitter van de Recreatiecommissie!
  • Zowel de technische commissie als de sponsorcommissie zoeken nog leden.
  • De barprijzen voor 2019 en de contributie 2020 voor senioren blijven ongewijzigd. De contributie 2020 voor de jeugd wordt verlaagd van € 67,50 naar € 40, hetzelfde niveau als TV Ammerzoden waarmee intensief wordt samengewerkt. We hopen dat dit weer drempelverlagend werkt.
  • De firma Rooden start meteen na het finale weekend van de wintercompetitie op 11 maart met de vervanging van banen 3 & 4.
  • Het Bestuur is van plan om het terras gedeeltelijk te overkappen en opnieuw in te richten.
  • Na een stemming was een meerderheid van de aanwezige leden voorstander om het Bestuur een nieuw voorstel uit te laten werken over de bezetting van de banen op vrijdagavond (competitie en grabbel). Het Bestuur zal een comité samenstellen waarin ook leden zitting hebben, een voorstel uitwerken en deze voorleggen in een extra ALV. Geïnteresseerde leden voor het comité kunnen zich aanmelden bij secretaris@tvdewinkels.nl
  • De vereniging heeft behoefte aan leden die eenmalig een actie willen oppakken in het kader van ledenwerving en -behoud. Bijvoorbeeld AH Sportactie, Stratentoernooi, tennis met een kennis, buddy toekennen bij een nieuw lid, etc.
  • Ook zoeken we leden die eenmalig een toernooi in 2019 willen organiseren.

 

Paul Brockhoven

Secretaris

 
 

Copyright  ©   |   Disclaimer & Privacybeleid   |  Ontwerp en realisatie WebdesignProPlus

full screen background image