Afhangprocedure

 1. Afhangen is altijd verplicht. In eerste instantie via het digitale afhangbord binnen in het clubhuis. Als het niet digitaal kan (bijv. clubhuis gesloten), dan moet men buiten afhangen op het daarvoor bestemde bord.
 2. Het systeem accepteert uitsluitend geldige KNLTB passen. Na opzegging van het lidmaatschap wordt men uit het systeem verwijderd en kan men dus niet meer afhangen.
 3. Nieuwe leden die nog geen eigen KNLTB-pas hebben, krijgen een tijdelijke pas ter beschikking gesteld. Deze dient te worden ingeleverd direct bij ontvangst van de officiële eigen KNLTB-pas. Let op, met deze tijdelijk pas kan alleen worden afgehangen, maar men kan daarop niet deelnemen aan competitie of toernooien.
 4. Het bestuur kan ledenpassen voor (on)bepaalde tijd blokkeren. Afhangen is dan niet meer mogelijk. Het lid wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, met opgaaf van reden. Redenen kunnen zijn het niet (tijdig) voldoen van de contributie, schorsingen opgelegd vanwege wangedrag, etc.
 5. Afhangen kan op elk gewenst moment. Men heeft te allen tijde recht op 45 minuten speeltijd. Het systeem bepaalt de begintijd, de eindtijd en de baan waarop gespeeld moet worden.
 6. Om te kunnen afhangen moeten tenminste twee leden aanwezig zijn en hun pas door het systeem te halen. Als men dubbelt, dienen alle 4 spelers te hebben afgehangen. Mocht je later inspringen, kun je via het systeem kiezen voor de optie “Bijdubbelen”.
 7. Tijdens het afhangen geeft het systeem je 2 keuzes, je kunt kiezen voor Alle vrije banen, je kunt dan in principe zelf een baan kiezen, het systeem bepaalt hoe laat je op die baan terecht kunt. Of je kiest voor Eerste vrije baan, in dat geval hangt het systeem automatisch af op de baan die het langst bespeeld is, dus de baan die het vroegst is afgehangen. Omdat men niet twee banen op het zelfde tijdstip kan afhangen, is elke discussie hierover uitgesloten.
 8. Heeft men een baan afgehangen, dan dient men op het terrein te blijven tot zijn of haar speeltijd begint.
 9. Speeltijd gaat in op het tijdstip dat wordt aangegeven door het systeem. De tijd die het systeem aangeeft is daarbij bindend. Als de baan leeg is speelt men natuurlijk direct.
 10. Men moet zijn "afgehangen" baan binnen 5 minuten na aanvang speeltijd bespelen.
 11. Tijdens het spelen mag men zijn of haar kaart NOOIT naar de daarop volgende speeltijd verstellen of laten verstellen. Dit geldt alleen als men niet digitaal kan afhangen, want dan is dit niet mogelijk, je kunt niet op 2 banen tegelijk afhangen.
 12. Als het druk is, wordt dubbelen dringend aangeraden. Het is druk als je langer dan één cyclus (45 minuten) moet wachten, dus als je niet binnen 45 minuten een baan krijgt toegewezen. Er is een mogelijkheid om bij te dubbelen.
 13. De tennisbanen dient men vóór het einde van de speeltijd geveegd te hebben.
 14. De wachtenden moeten kenbaar maken welke baan men heeft afgehangen.
 15. Het bestuur, de TC en de RC kunnen banen blokkeren i.v.m. lessen, toernooien en competities. Deze banen kunnen op die tijdstippen niet worden afgehangen om vrij te bespelen.
 16. Leden van het bestuur en technische commissie hebben bij "oneigenlijk" gebruik van de banen het recht corrigerend op te treden.
 17. Leden kunnen middels een gastenkaart maximaal 3 niet-leden introduceren, mits alle geïntroduceerde gasten met het lid dat hen introduceert op één baan spelen. Gastenkaarten kosten € 5,- per stuk voor senioren en € 2,50 per stuk voor junioren. Gastenkaarten kunnen uitsluitend gekocht worden in het clubhuis. De persoon die bardienst heeft noteert de naam van de gast(en) en de datum waarop de introductie geldt op een speciale lijst in de kassa. De persoon die bardienst heeft, regelt het afhangen voor de gast. Een gastenkaart is alleen geldig bij aanwezigheid van het lid dat de gast(en) introduceert. Een gast mag maximaal 5x per jaar worden geïntroduceerd. Het lid dat de gast(en) introduceert is er verantwoordelijk voor dat de gast zich gedraagt naar de statuten en reglementen van TV de Winkels.

 
 

Copyright  ©   |   Disclaimer & Privacybeleid   |  Ontwerp en realisatie WebdesignProPlus

full screen background image