Afhangprocedure en Baanreglement

Afhangen van een baan

Om vrij te kunnen gaan tennissen of padellen moet je van tevoren digitaal via de KNLTB ClubApp je baan reserveren. De digitaal gereserveerde baan hoeft NIET bevestigd te worden in het clubhuis.

Vanuit de KNLTB ClubApp kan je digitaal jouw baan reserveren. Dit kan je vinden bij “Spelen” (onderaan je scherm onder de tennisbal) > Baan reserveren (bovenaan in je scherm). Allereerst zie je een overzicht van alle banen en reserveringen. Door op een groen vlak een tijdslot te selecteren kun je een baan vastleggen. Je moet minimaal 1 speler toevoegen. Bij padellen is het verplicht om met 4 personen af te hangen ('s-avonds).

Via deze optie kun je ook een introducé meenemen. De kosten worden direct in rekening gebracht via iDEAL. Het lid dat de gast(en) introduceert is er verantwoordelijk voor dat de gast zich gedraagt naar de statuten en reglementen van Tennis & Padel de Winkels.

Speelduur

Je hebt altijd recht op 60 minuten speeltijd. De speeltijd gaat in op het tijdstip dat wordt aangegeven door het systeem. De tijd die het systeem aangeeft is daarbij bindend. Het is de bedoeling dat je binnen 5 minuten na de aanvangstijd start op de de gereserveerde baan. Als de baan leeg is, kun je natuurlijk meteen beginnen.

Als het druk is, wordt dubbelen dringend aangeraden. 

Vóór afloop van de speeltijd dien je de baan al geveegd te hebben.

Het bestuur, de TC en de RC kunnen banen blokkeren i.v.m. lessen, toernooien en competities. Deze banen kunnen op die tijdstippen niet worden afgehangen om vrij te bespelen.

Eigen risico

Leden en bezoekers doen door het betreden van tennispark aan risico-aanvaarding. Het betreden van het park is dus voor eigen risico.

Oneigenlijk gebruik 

Wij rekenen op sportiviteit en rechtvaardigheidsgevoel. Leden van het bestuur en technische commissie hebben bij "oneigenlijk" gebruik van de banen het recht corrigerend op te treden.

Het bestuur kan ledenpassen voor (on)bepaalde tijd blokkeren. Afhangen is dan niet meer mogelijk. Het lid wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, met opgaaf van reden. Redenen kunnen zijn het niet (tijdig) voldoen van de contributie, schorsingen opgelegd vanwege wangedrag, etc.

 

Baanreglement.pdf