Afhangprocedure en Baanreglement

Afhangen van een baan

Als je gaat tennissen, moet je altijd gebruik maken van het digitale afhangbord. Hiervoor heb je een geldige KNLTB ledenpas nodig.

Om te kunnen afhangen moeten tenminste twee leden aanwezig zijn en de pas door het systeem halen. Als je dubbelt, dienen alle 4 spelers af te hangen.

Nieuwe leden die nog geen eigen KNLTB-pas hebben, krijgen een tijdelijke pas ter beschikking gesteld. Ook kunnen leden middels een gastenkaart maximaal 3 niet-leden introduceren, mits alle geïntroduceerde gasten met het lid dat hen introduceert op één baan spelen. Gastenkaarten kosten € 5,- per stuk voor senioren en € 2,50 per stuk voor junioren. Een gast mag maximaal 5x per jaar worden geïntroduceerd. Het lid dat de gast(en) introduceert is er verantwoordelijk voor dat de gast zich gedraagt naar de statuten en reglementen van TV de Winkels.

Speelduur

Je hebt altijd recht op 45 minuten speeltijd. De speeltijd gaat in op het tijdstip dat wordt aangegeven door het systeem. De tijd die het systeem aangeeft is daarbij bindend. Het is de bedoeling dat je binnen 5 minuten na de aanvangstijd start op de de gereserveerde baan. Als de baan leeg is, kun je natuurlijk meteen beginnen.

Als het druk is, wordt dubbelen dringend aangeraden. 

Vóór afloop van de speeltijd dien je de baan al geveegd te hebben.

Het bestuur, de TC en de RC kunnen banen blokkeren i.v.m. lessen, toernooien en competities. Deze banen kunnen op die tijdstippen niet worden afgehangen om vrij te bespelen.

Eigen risico

Leden en bezoekers doen door het betreden van tennispark aan risico-aanvaarding. Het betreden van het tennispark is dus voor eigen risico.

Oneigenlijk gebruik 

Wij rekenen op sportiviteit en rechtvaardigheidsgevoel. Leden van het bestuur en technische commissie hebben bij "oneigenlijk" gebruik van de banen het recht corrigerend op te treden.

Het bestuur kan ledenpassen voor (on)bepaalde tijd blokkeren. Afhangen is dan niet meer mogelijk. Het lid wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, met opgaaf van reden. Redenen kunnen zijn het niet (tijdig) voldoen van de contributie, schorsingen opgelegd vanwege wangedrag, etc.

Het uitgebreide baanreglement tref je bijgvoegd.

Baanreglement.pdf